Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія

Київ 04:14

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ 

консульського збору в доларах США та найра, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України у Федеративній Республіці Нігерія

Зміст

I)      ПАСПОРТНІ ДІЇ

II)    ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

III)   ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

IV)   ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

V)    ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

VI)   ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

VII)  НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

VIII) ІНШІ ДІЇ 

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифна ставка в доларах США

Тарифна ставка в найра

I)      ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

32400

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

14400

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

10800

4

Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

10800

5

Прийняття на консульський облік

20

7200

II)    ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням 80 28800

2

Оформлення поновлення у громадянстві України 150 54000 

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 10800

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування  30 10800

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 10800 

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 30 10800 

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 10800 

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України 80 28800 

9

Оформлення виходу з громадянства України 300 108000 

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) 30 10800 

11

Видача довідки про належність до громадянства України 20 7200 

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 7200 

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном 200 72000 

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію 400 144000 

III)   ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (В)*:  
  разової 72 25920 
  дворазової 124  44640 
  багаторазової 176  63360 

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 72 25920 
  дворазової 124  44640 
  багаторазової 176  63360 

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 176 63360 
*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати  консульського збору
IV)    ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ
1 Витребування документа та його видача 20 7200
Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача 50 18000
3 Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) 30 10800
V)     ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Легалізація документа фізичної особи (за документ)  50 18000 
Легалізація документа юридичної особи (за документ) 100  36000 
VI)   ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Державна реєстрація шлюбу 100 36000
Державна реєстрація розірвання шлюбу:  
2.1  за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150 54000 
2.2 на підставі рішення суду 160  57600 
2.3 з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними 30  10800 
Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100  36000 
Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу 200  72000 
Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання 30  10800 
Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення 50  18000 
Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі) 50  18000 
VII)  НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:  
1.1   посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше
50 18000
  іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше
400 144000
1.2 посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше  
20 7200
1.3  посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 18000
1.4 

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

  

30 10800
60 21800
1.5 

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:


дітям, другому з подружжя, батькам 

іншим особам


  
30 10800
60 21800
1.6 посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5
1.7 посвідчення інших довіреностей 30 10800 
1.8 посвідчення заповітів 30  10800 
2 Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна 100 36000 
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  
100 36000
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя 30 10800 
5 Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) 10 3600 
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача 20  7200 
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 14400 
8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

 
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40 14400 
10 3600
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 20 7200 
10 Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці 20  7200 
11 Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці 20 7200
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 20   7200
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але  
не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США не менше 9000 найрів і не більше 72000 найрів
14 Прийняття на зберігання документа за кожен місяць зберігання, що почався  
15 5400
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але  
не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США не менше 5400 найрів і не більше 61000 найрів
16 Вчинення морських протестів 150  54000 
17 Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа 20 7200 
18 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 30  10800 
VIII)  ІНШІ ДІЇ 
1 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 54000
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 20  7200 
3 Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) 30  10800 

Керівник установи                                     /підпис/              В.Є.Александрук

 

Перший секретар

з консульських питань                              /підпис/              М.М.Кононученко

 

Спеціаліст (фінансових питань)             /підпис/               О.І.Лукашук


Консульський відділ Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія
Керівник: Смирнов Кирило Вікторович
Перший секретар з консульських питань
Адреса: Plot 894, Olu Awotesu street, Jabi District, Abuja (off Mr.Biggs). Переглянути на мапі
Телефон: +234 8091155339
Ел. пошта: consul_ng@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок - П’ятниця

З 09:00 по 16:00

З 12:00 по 13:00 обідня перерва

 

Межі консульського округу:

Нігерія, Бенін, Гана, Гамбія, Камерун, Сантоме і Прінсіпі, Сьерра-Леоне, Того

Примітки:

Прийом громадян України

Понеділок, середа, п’ятниця:    9:00 —12:00

Вівторок:                                      13:00 – 16:00 

Четвер:                                          09:00 – 12:00,  для громадян певних категорій     (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

П’ятниця:                                       11:00 - 12:00 прийом громадян керівником установи 

Консультації за телефоном +234 8091155339 відбуваються щоденно              з 11:00 до 12:00  

 У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Телефон екстренної допомоги  +234 8176788395

Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України!