Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія

, Київ 04:33

Тарифи консульського збору

 Зміст

1)    ПАСПОРТНІ ДІЇ

2)    ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

3)    ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

4)    ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

5)    ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

6)    ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

7)    НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

8)    ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

9)    ІНШІ ДІЇ

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України у Федеративній Республіці Нігерія

 

 

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в дол. США

Тарифна ставка

в найра

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

3050

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

24400

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

100

30500

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

15250

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

6100

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

9150

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

3050

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

6100

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

30500

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

100

30500

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

6100

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

6100

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

6100

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

6100

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

6100

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

30

9150

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

60

18300

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

4575

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

15

4575

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

45750

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

61000

 

 

 

 

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

26000

 

дворазової                                                                              

65

26000

 

багаторазової

 

65

26000

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

26000

 

дворазової

65

26000

 

багаторазової

 

65

26000

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

багаторазової

65

26000

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

8000

2

Видача витребуваного документа

20

8000

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

100

40000

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

4000

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

20000

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

120000

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

16000

 

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

8000

2

Реєстрація шлюбу

100

40000

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

40000

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

40000

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

40000

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

12000

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

70

28000

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

80000

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

30

12000

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70

28000

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

20000

 

VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

   

- дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 20000 найра

 - іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 160000 найра

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

 1 відсоток суми договору, але не менше 8000 найра

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

40

16000

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

  

 

30

50

 

  

 

12000

20000

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

40

60

 

 

16000

24000

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ ґ ”

 консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ ґ ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

40

16000

є)

- посвідчення заповітів

50

20000

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

40000

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 40000 найра

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

60000

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

25

10000

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

25

10000

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

16000

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

5

 

16000

 

2000

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

25

10000

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

25

10000

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

25

10000

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

25

10000

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 10000 найра і не більше 80000 найра

14

Прийняття на зберігання документа

40 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

 16000 найра за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 60000 найра і не більше 80000 найра

16

Вчинення морських протестів

100

40000

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

6000

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

8000

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

 у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

90

36000

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

4000

 

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

40000

 

IX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

120000

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

60000

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

50

20000

 

Посол України у

Федеративній Республіці Нігерія                           /підпис/               В.Є.Александрук

 

Перший секретар з консульських питань   /підпис/              М.М.Кононученко

 

Провідний спеціаліст з фінансових питань  /підпис/              Т.В.Гулей


Консульський відділ Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія
Керівник: Кононученко Максим Миколайович
Перший секретар з консульських питань
Адреса: Plot 894, Olu Awotesu street, Jabi District, Abuja (off Mr.Biggs). Переглянути на мапі
Телефон: +234 8091155339
Ел. пошта: emb_ng@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок - П’ятниця

З 09:00 по 16:00

З 12:00 по 13:00 обідня перерва

 

Межі консульського округу:

Нігерія, Бенін, Гана, Гамбія, Камерун, Сантоме і Прінсіпі, Сьерра-Леоне, Того

Примітки:

Прийом громадян України

Понеділок, середа, п’ятниця:    9:00 —12:00

Вівторок:                                      13:00 – 16:00 

Четвер:                                          09:00 – 12:00,  для громадян певних категорій     (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

П’ятниця:                                       11:00 - 12:00 прийом громадян керівником установи 

Консультації за телефоном +234 8091155339 відбуваються щоденно              з 11:00 до 12:00  

 У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Телефон екстренної допомоги  +2348036789749

Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України!